กิจกรรม : โครงการอบรมเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่
รายละเอียด :
    วันนี้ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ลำใหม่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำ “โครงการอบรมเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่” ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ถึง โทษและพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติดประเภทอื่นๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นโดยไม่พึ่งบุหรี่ และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ และลด ละ เลิกบุหรี่ โดยมี นายเกษม สุแนแดวอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เป็นประธานในเปิดโครงการ ครั้งนี้ (งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565    อ่าน 30 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**