กิจกรรม : โครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด :
    วันนี้ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำ “โครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้ คือ เทคนิคการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สำหรับท่านวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ ครั้งนี้ คือคุณรัตนาภรณ์ พิบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จาก เกษตรอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**