ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
17 พ.ค. 2564
2 คู่มือการแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
169
05 มี.ค. 2563
3 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. อบต. เทศบาล อบจ. กทม. พัทยา ดาวน์โหลดเอกสาร
433
01 ต.ค. 2562
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 พ.ค. 2562
5 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
01 เม.ย. 2562
6 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
08 ม.ค. 2562
7 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
236
07 ม.ค. 2562
8 โครงสร้างองค์กร ม.7(1) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
11 ต.ค. 2560
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
09 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1