ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยะลา เรื่อง ระยะความปลอดภัยจากกิ่ง ก้าน ทาง และใบ ของต้นไม้ ฯ เพื่อลดปัญหาไฟดับในพื้นที่
  รายละเอียด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระยะความปลอดภัยจากกิ่ง ก้าน ทาง และใบ ของต้นไม้ กับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดปัญหาไฟดับในพื้นที่ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานกองช่าง, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน