ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ (โดยวิธีคัดเลือก)
  รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ในชุมชนสายทุ่งนาตะวันตก หมู่ที่ ๔ บ้านปอเยาะ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ฯ โดยวิธีคัดเลือก จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน