ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนลำใหม่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 179 คน