ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 110 คน