ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประกาศโครงการที่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน