กิจกรรม : การประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕


รายละเอียด :
    วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกษม สุแนแดวอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เป็นประธาน ในการประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ โดยมี สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในตำบลลำใหม่ อสม. อปพร. กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**