คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : คู่มือการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ฯ
  รายละเอียด :

คู่มือการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน