ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางาน จ.ยะลา เรื่อง เชิญร่วมงาน “จัดหางานสัญจร”
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญร่วมงาน “จัดหารงานสัญจร” จาก งานจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ในวันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน