ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
08 ต.ค. 2563
312 รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
08 ต.ค. 2563
313 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ ๕ (๑๙๔/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 ต.ค. 2563
314 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ ๖ (๑๙๕/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
07 ต.ค. 2563
315 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ฉบับที่ ๗ (๑๙๖/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 ต.ค. 2563
316 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ฉบับที่ ๘ (๑๙๗/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
07 ต.ค. 2563
317 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
06 ต.ค. 2563
318 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
06 ต.ค. 2563
319 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ต.ค. 2563
320 สรุปรายงานผลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  32 |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68