ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 ต.ค. 2562
442 อบต.ลำใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ต.ค. 2562
443 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติรายจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
01 ต.ค. 2562
444 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
243
30 ก.ย. 2562
445 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
20 ก.ย. 2562
446 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผน ปปช. (๑๒ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
19 ก.ย. 2562
447 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
11 ก.ย. 2562
448 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
04 ก.ย. 2562
449 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย “ชิมช้อปใช้” ดาวน์โหลดเอกสาร
192
03 ก.ย. 2562
450 ประชาสัมพันธ์ กำหนดสถานที่การตรวจสอบสถานะ และแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ของอบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
29 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  45 |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68