ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
299
04 ต.ค. 2556
612 ป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center
416
04 ต.ค. 2556
613 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
260
01 ต.ค. 2556
614 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
315
06 ก.ย. 2556
615 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ฯ เรื่อง "ให้มีการเลือกต้้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
272
06 ก.ย. 2556
616 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ฯ เรื่อง "ให้มีการเลือกต้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
265
06 ก.ย. 2556
617 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
261
21 ส.ค. 2556
618 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
268
20 ส.ค. 2556
619 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
13 ส.ค. 2556
620 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
30 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  62 |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68