ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ (โดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 พ.ค. 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ัอจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 เม.ย. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
31 มี.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยล.ถ. ๕๗-๐๐๓ ซอยสุขาภิบาล หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าวัด ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 มี.ค. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
28 ก.พ. 2565
6 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยล.ถ. ๕๗-๐๐๓ ซอยสุขาภิบาล หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าวัด ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 ก.พ. 2565
7 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 ม.ค. 2565
8 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
17 ม.ค. 2565
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.57-022 จากสายทางเข้าตาดีกา ถึงสายปอเนาะ บ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
147
16 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20